Operativni centar

Vrši 24h elektronski nadzor svih alarmnih sistema priključenih na monitoring.

Njegov zadatak je da prati priključene alarmne sisteme, vrši dojavu mobilnim timovima, i vrši koordinaciju istih.

U slučajevima krivičnih dela, požara, povreda i slučnog postupa po propisanim procedurama i obaveštava policiju, hitnu pomoć, vatrogasce, i po zahtevu klijenta korisnika usluga mobilnog obezbeđenja.

U delu fizičkog obezbeđenja Operativni centar ima stalnu radio – telefonsku komunikaciju sa radnicima raspoređenim na poslovima fizičkog obezbeđenja te za slučajeve problema, napada na objekat koji se obezbeđuje ima trenutnu informaciju i postupa po predviđenoj proceduri.